BI ומדדי ניהול

הפתרונות המוצעים בשנים האחרונות, משוכללים יותר, כוללים יותר תהליכי עבודה והרבה יותר נתונים. למעשה, קצב וכמות אגירת הנתונים ממערכות תפעוליות שונות (ERP, CRM) הולך ומתגבר, ובמקביל גדל הפער לגבי יכולות השימוש ומציאת משמעויות ניהוליות מנתונים אלו. דרגי הניהול בחברות יודעים את לנסח את צרכיהם בשפה עיסקית, ויודעים להגדיר אותם אך קיים פער לגבי יכולות הטכנולוגיות לספק את התשובות.

בנקודה זו מגיעה אלטרנטיבה לסייע ללקוח. כחברה המתמחה בפתרונות עיסקיים מבוססי טכנולוגיה, , יש לאלטרנטיבה את היכולת להוות גשר בין צרכיו העסקיים של הלקוח והטכנולוגיה ( CRM , ERP , MES ) האמורה לספק את התשובות. יכולות בניית מודלי נתונים, ניסוח מבני נתונים למתן תשובות והגדרה של מדדי ניהול ומבטי ניהול על נתונים, מאפשרים לאלטרנטיבה לנסח את צרכי הלקוח לשפת תשובות טכנולוגיות.


הגדרה ויישום של מדדי ניהול

  • לימוד האסטרטגיה העיסקית.
  • הגדרת מדדי הצלחה והתרעות .
  • יישום טכנולוגיה למימוש

 

קישור לדפי מידע

שם
דואר האלקטרוני
טלפון
הודעה
כל הזכויות שמורות © 2007 "אלטרנטיבה מומחי IT בע"מ"