IT Business Alignment

בנית IT Road Map - IT Business Alignment

 

  • הבנת המדיניות וחזון החברה.
  • הגדרת הבעיות והדרישות העסקיות .
  • הגדרת כווני והדגשי מערכות המידע לאור ההדגשים העסקיים.
  • גיבוש התפישה העסקית של מערכות המידע של הארגון.
  • גיבוש תפישת ROI למערכות המידע של הארגון.
  • הגדרה והמלצה של שלבי הפתרון: טווחי זמן , MAKE OR BUY , פוקוס ...
  • הצגת טבלת הסיכונים ולווי מחלקת מערכות המידע .
  • בניית תוכנית עבודה ומעקב ביצוע.
  • לווי הנהלת החברה / מועצת מנהלים בנושאי מערכות מידע .

 

שם
דואר האלקטרוני
טלפון
הודעה
כל הזכויות שמורות © 2007 "אלטרנטיבה מומחי IT בע"מ"